Pillivuyt

Livslång bruksgaranti

Kvalitén är så unik att vårt porslin överlever flera generationer. Pillivuyt erbjuder därför livslång bruksgaranti på allt porslin. Du har därmed alltid rätt att få dina produkter ersätta som på grund av fabriksfel inte uppfyller Pillivuyts höga kvalitetskrav.

TVÅ ÅRS
PORSLINSGARANTI

Med Pillivuyts två års porslingsgaranti får du en helt ny motsvarande produkt kostnadsfritt om din produkt går sönder vid normal användning – t.ex. om du råkar tappa den eller på annat sätt skadar produkten under användning. Porslinsgarantin gäller inte om produkten har skadats uppsåtligen eller för skador som uppkommit på grund av grov vårdslöshet.

För att utnyttja porslinsgarantin måste du uppvisa originalkvittot som fungerar som garantibevis samt lämna in den trasiga eller på annat sätt skadade produkten. Porslinsgarantin är giltig i 24 månader från och med inköpsdatum och omfattar alla produkter som inhandlats i Sverige. Garantin kan bara användas en gång per produkt. Om produkten har utgått får du en liknande produkt till samma eller högre värde. Du får inte pengarna tillbaka. Garantin gäller endast för privatpersoner. Porslinsgarantin begränsar inte rättigheterna som konsumentlagstiftningen ger dig.

Du kan byta dina varor i den butik eller butikskedja där de är inhandlade.

LIVSLÅNG
BRUKSGARANTI

Kvalitén är så unik att vårt porslin överlever flera generationer. Pillivuyt erbjuder därför livslång bruksgaranti på allt porslin. Du har därmed alltid rätt att få dina produkter ersätta som på grund av fabriksfel inte uppfyller Pillivuyts höga kvalitetskrav.

Den livslånga bruksgarantin gäller vid normal användning. För att undvika sprickor bör du exempelvis alltid ha vätska eller matolja i ugnsformar med flat botten innan de används på gas och grill. Den livslånga bruksgarantin täcker inte tappade, spruckna eller på annat sätt sönderslagna produkter som inte längre täcks av den tvååriga bruksgarantin. Garantin omfattar heller inte slitage.

Den livslånga bruksgarantin omfattar alla produkter som har inhandlats i Sverige. Garantin gäller tillsammans med origialkvittot. Om produkten har utgått får du en liknande produkt till samma eller högre värde. Du får inte pengarna tillbaka. Garantin gäller endast för privatpersoner. Du kan byta dina varor i den butik eller butikskedja där de är inhandlade.